شبکه‌های اجتماعی
راهنما

مهارتهای مقدماتی تدریس اعضا هیات علمی دوره ویژه
هزینه ثبت‌نام : 0 تومان

مهارتهای مقدماتی تدریس اعضا هیات علمی دوره ای است که کلیه اعضای هیات علمی جدید استخدام و اساتیدی که در دوره قبلی ارتقا گذرانیده اند باید در آن شرکت نمایند