شبکه‌های اجتماعی
راهنما

کارگاه آموزشی mendeley نرم افزار استناد دهی
هزینه ثبت‌نام : 0 تومان

کارگاه آموزشی mendeley نرم افزار استناد دهی،شبکه اجتماعی آکادمیک،ابزار به اشتراک گذاری داده های پژوهشی و افزایش مشاهده پذیری مقالات

جدول زمان‌بندی دوره
آغاز دوره 1399/08/12
پایان مهلت ثبت‌نام 1399/08/20
آغاز دوره امتحان 1399/08/20
پایان دوره 1399/08/20