شبکه‌های اجتماعی
راهنما

لیست دوره‌ها


Thumbnail

مهارتهای مقدماتی تدریس اعضا هیات علمی

مهارتهای مقدماتی تدریس اعضا هیات علمی

هزینه ثبت‌نام : 0

ثبت‌نام جزئیات دوره

دوره ویژه

Thumbnail

آشنایی با روشهای نوین ارزشیابی دانشجو

آشنایی با روشهای نوین ارزشیابی بالینی اعضأ هیئت علمی

هزینه ثبت‌نام : 0

ثبت‌نام جزئیات دوره

دوره ویژه

Thumbnail

کارگاه آموزشی mendeley نرم افزار استناد دهی

کارگاه آموزشی mendeley نرم افزار استناد دهی

هزینه ثبت‌نام : 0

ثبت‌نام جزئیات دوره

1399/08/12 - 1399/08/20